Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych, dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 7/ZP/SZ/2017

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.11.2017 r. o godz. 10:00

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  6. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2
  7. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ (1-6)
  8. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych
  9. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Sprostowanie)

UWAGA, dot. poz. 9: Zamieszczono sprostowanie – zmiana w zakresie danych dotyczących wykonawców w stosunku do poprzedniej Informacji (w załączeniu nowy wzór oświadczenia).